{ SKIP }
文:MenClub 魏文青  
POSTED ON 13 Oct 2018
曾幾何時,徐子琪係全香港所以女士最羨慕同時最眼紅嘅女人,淨係「千億新抱」呢個朵都足以令到一班自問「冇嘢比唔上佢」嘅女士恨到咬碎銀牙。但對於男士們黎講,大家或者都只係慨嘆「市場」上又少一個靚女——不過本地市場冇,唔代表國際市場冇。如果你真係好鍾意徐子琪,不妨放眼馬來西亞!

來自馬來西亞新山嘅Zacklyn Lee係當地一名網紅,你睇睇佢嗰頭長卷髮、嗰個瓜子口臉、嗰對又大又圓嘅眼,係咪依稀有幾分似當年嘅徐子琪呢?不過佢同一向走高貴氣質路線嘅千億新抱唔同,呢位Zacklyn打扮非常清涼,而且絕對唔止一對眼能夠稱得上「又大又圓」,更能引起男士們來自本能嘅欲望——Follow佢IG啦!唔使驚人睇到你Follow「Double May」架!撳落去!撳落去!!

zacklyn_lee on Instagram
迎面見到個靚女好少人會兜返轉頭去睇,但見到個「背多Fun」嘅女仔就有唔少男人會加速超前去望佢一眼!
girls
韓國背多Fun美女 YUI LEE
20 Mar 2019
素顏靚好多喎!
girls
保證成年 俄羅斯公仔級可愛Cosplayer
19 Mar 2019