{ SKIP }
文:MenClub 魏文青  
POSTED ON 20 Nov 2020

白松露雖然係來自西方嘅材料,但近年都有中菜以白松露入饌,為食客帶來中西交融的風味。瑰麗酒店 (Rosewood) 嘅中菜廳、由行政主廚李志偉主理嘅彤福軒,就會推出期間限定嘅四道白松露菜色,以白松露配上鮮甜海鮮。

李志偉主廚推出的四道白松露菜分別為「白松露蟹肉燴伊麵(港幣$540)」、「松露滑蛋炒帶子(港幣$680)」、「白松露芙蓉龍蝦球(港幣$600)」、「白松露金湯蟹鉗翠豆(港幣$690)」,而用嘅白松露就係來自著名的意大利Alba地區,襯托出海鮮的鮮甜,亦突顯白松露的芳香。另外客人亦可以於任何菜色中加上白松露 (HK$60/克),自行配搭出新的享受。

彤福軒

地址:尖沙咀梳士巴利道18號香港瑰麗酒店5

營業時間:中12時至下午2時半、晚6時半至10時半

喺未有各種多媒體娛樂嘅年代,一男一女瞓喺同一張床到可以做啲咩?做愛囉!但自從電視、電腦甚至電話都有無限咁多嘢睇嘅時候,情侶同床瞓覺各自修行嘅情況就變得越黎越嚴重,根據英國一個研究,大家沉迷使用電話嘅習 ...
gourmet
【兩性】想要良好性生活 戒J不如戒電話
22 Jan 2021
一人燒肉咁就唔怕交叉感染啦!
gourmet
【美食】香港首間東京一人燒肉專門店「燒肉LIKE」落戶沙田
05 Jan 2021