{ SKIP }
文:MenClub 魏文青  
POSTED ON 07 May 2018
如果要講「成熟」嘅其中一個特徵,個人認為係「搵到瞓覺嘅重要性」。由細細個死都要睇埋《歡樂今宵》至瞓,星期日一朝早又可以準時9點鐘坐喺電視前面等睇卡通,你就知道小朋友瞓覺係因為阿媽話要瞓,而唔係因為佢想瞓。點知到大個啦、讀完書出黎做嘢啦,你先發現原來瞓覺可以咁奢侈,原來做人係可以幾個月,甚至幾年都冇一晚真係「瞓得好」。箇中原因當然可能係壓力大、可能係張床唔舒服,而男人到咗一定年紀,仲有可能係你下半身嘅問題架…
講緊嘅就係夜晚頻頻起床問題。原來隨住男人年紀越大,荷爾蒙變化就會引致前列健康問題,造成斷斷續續、漏滴及去不清等情況,就算夜晚瞓咗覺都一樣會急醒。根據藥廠研究顯示,有73%介乎40-69歲嘅男士都有同樣問題,但其中又有7成人係完全唔理,問題就只會越黎越嚴重。到時不單只會影響自己甚至伴侶嘅睡眠質素,仲會影響日間工作表現、晚間床上表現,甚至影響自信及社交生活。

其實前列問題並唔係啲咩大病,只要好好留意自己身體、服食合適健康補充品,短期內情況已經可以改善。例如來自德國嘅「保達武(Prostamol)」就係其中之一,每粒「保達武」含有320毫克由棕櫚樹果實提煉出黎嘅鋸葉棕櫚,得到歐盟認可之餘仲係歐洲銷量冠軍的前列保健品!能有效令男士日夜暢通、減少晚間頻繁起床及日間往洗手間次數。只需要每日一粒,服食30日就已經可見初步成效!咁就唔怕晚晚搞著自己又搞到屋企人啦!

「保達武」已經於全線萬寧、屈臣氏、華潤堂及各大藥房有售
唔少奇幻故事中都會出現各種「魔藥」,當中又以飲一啖就能令對方愛上你嘅「愛情魔藥」最令各位男女心動。但原來愛情魔藥並唔係奇幻故事先有嘅嘢,有學者近日就公開指出,能幫助大家搵到愛情、又或令情侶再次墜入愛河 ...
healthandfitness
【兩性】學者指「愛情魔藥」最快三年內面世 或含搖頭丸成份
10 Jun 2022
都市人越黎越夜瞓,但返工時間就咁多年黎都冇變,於是唔少人都習慣平日瞓幾個鐘就起身返工,放假就狠狠地瞓十幾個鐘。但近日一個日本研究就發現,放假「補眠」唔單止冇助恢復精神,更加會影響睡眠質素、以及平日時嘅 ...
healthandfitness
【健康】日研究發現假日夜瞓影響平日精神
09 Jun 2022