{ SKIP }
文:MenClub 摯樂  圖:互聯網
POSTED ON 14 Jan 2019
Chromecast audio完成歷史的使命宣佈停產,串流啟蒙時代結束

Google的Chromecast audio可能是2019年第一個光榮退役的產品,Chromecast audio正式停產完成串流影音過渡性產物的完美過導期。最初Chromecast是一件可以連接任何3.5mm音源配件,可以讓人用一般的喇叭都播放到無線的音樂串流影音,佢也是最早可以做到建立類似於Sonos產品的多房間音響系統功能,而且勝在價格非常便宜。停產後google也會實行割價大促銷

 

由於今時今日智能喇叭的發展已經好迅促,google決定停止生產Chromecast Audio,不過咁樣即代表大家唔能夠再用低價買到類似用途的產品。因為相對一部最平的google 智能喇叭,Chromecast都係平好多,而且聲音質素不錯,所以其實其停產完結一個串流啟蒙時期都可算是一件可惜的消息。

 

如果您打算購買Chromecast audio,其實而家將是一個好時機:因為google決定以成本價格出售這個配件,而且價格不會有野比佢更平,因為只需要15美元。有興趣的朋友買返個留念都好

【感動人心】龍珠A-RPG遊戲《Dragon Ball Z Kakarot》超正悟飯父子親情篇宣傳片 而家D遊戲單係睇宣傳短片已經好好睇,尤其是經典重現的龍珠遊戲,從另一種角度重溫龍珠的故事,悟空同悟飯的父子親情,悟飯雖說學 ...
hobby
【感動人心】龍珠A-RPG遊戲《Dragon Ball Z Kakarot》超正悟飯父子親情篇宣傳片 ... . ...
22 Aug 2019
今次真係連伊巴謙莫域都唔夠C朗咁霸氣!
hobby
【霸氣王者】C朗拿度:「有足球員嘅紀錄比我多嗎?」
22 Aug 2019