{ SKIP }
文:米  圖:互聯網
POSTED ON 17 Jun 2019

由日本漫畫家堀越耕平繪製嘅少年漫畫《我的英雄學院》係近年嘅大熱動漫之一,佢講述呢個世界,有五分之四嘅人都有名為「個性」嘅超能力,有人會恃著「個性」作為壞人,亦有人恃著「個性」成為捉拿壞人嘅英雄。而主角綠谷出久係一個冇「個性」嘅少年,但佢仍然憧憬並渴望成為一位英雄,有一次佢意外得到「個性」,並因此進入培育英雄嘅雄英高校就讀。

而另一套由加藤和惠所創作嘅少年漫畫《青之祓魔師》則講述世界係由兩個空間組成,好似鏡咁連為一體,有人類居住嘅物質界,及惡魔居住嘅虛無界。平時兩界之間無法互相接觸同埋往來,但係惡魔可以憑依於同佢性質相似嘅物質從而進入物質界。虛無界之神撒旦喺找尋物質界可以承受佢力量容器嘅過程中,認識咗一名人類女子並誕下私生子「奧村燐」同「奧村雪男」。原本對呢件事毫不知情嘅燐,喺一次事件中「被封印」嘅力量覺醒,而且同養父藤本獅郎吵架當中,發現自己係撒旦私生子嘅秘密。呢個時候,藤本獅郎被撒旦附身,並企圖帶燐返回虛無界,但藤本獅郎為咗中斷附身並保護燐而選擇自殺。為咗唔好再有任何人為佢犧牲、於是燐毅然決定成為一位出色嘅祓魔師,並對自己發誓要變得更強打敗佢生父撒旦。

呢兩套動漫一個無論內容定畫風都偏向美式風格,而另一個則偏向和式風格,睇落好似南轅北轍,但韓國繪師kissai就嘗試將兩套唔同Style嘅作品二合為一,畫出《青之祓魔師》風格嘅《我的英雄學院》,估唔到和風嘅綠谷出久、爆豪勝己同埋轟焦凍一樣咁有型,一齊睇下先!

綠谷出久

爆豪勝己

轟焦凍

大家又覺得呢個風格嘅三位英雄點樣呢?

究竟結果會點呢?
hobby
【獨立調查】孫楊禁藥風波下月中舉行公開聽證會
15 Oct 2019
得麥巴比得金錢!
hobby
【搶金蛋】咸爺想做麥巴比經理人!
15 Oct 2019