{ SKIP }
文:米  圖:互聯網
POSTED ON 21 Jun 2018

坊間咁多汽車品牌,款款都畀人唔同印象,比如Ford同Toyota畀人沉穩內斂嘅印象;Mazda同Honda畀人浪漫又活力熱情嘅感覺;而Nissan同Mitsubishi就畀人認真及值得信賴嘅形象等等。而最近韓國有位繪師「청재팡인」就將個人對不同汽車品牌嘅印象加以擬人化,根據汽車品牌嘅感覺,畫出不同類型嘅男士,巴打們又覺得Match唔Match先?

如果遲下佢會推出到日本全國都有得賣就好喇!
gags
日本Calbee新出史上最厚薯片
16 Nov 2018
呢次大家不如試下唔講個_字,試下講︰「Fashion嘅嘢真係識條腸」丫!
gags
大腸也Fashion 日本浣腸劑製造商力推「大腸圍巾」
13 Nov 2018