{ SKIP }
文:MenClub 魏文青  
POSTED ON 30 Nov 2021

自從疫情開始之後,唔少人都或自願或被逼留在家中,外賣APP就成為唔想煮飯嘅人最方便嘅選擇。但外賣APP之間嘅競爭令經營變得非常困難,而Uber Eats就於今日宣佈,會於今年12月31日晚上11點59分終止服務,成為第一個敗陣嘅外賣APP。香港嘅外賣APP由「三強鼎立」變成「二虎相爭」。

據Uber Eats於公告所說,終止香港地區服務係一個「艱難的決定」,「我們目前的首要任務是為員工、送餐人員、合作餐廳及顧客提供支援 ── 全賴他們的努力和信任,我們才能建立為港人送上美食的外送平台。在此,Uber Eats 衷心感謝各位的支持」。並無交待終止服務嘅原因。

公告下半就表示公司會專注於Uber服務,「全力拓展 Uber 全球最大的 Uber Taxi 市場」。

值得一提嘅係,今次Uber Eats終止服務似乎係一個幾突然嘅決定,回顧今年四月Uber Eats香港區總經理Elisa Janiec接受媒體訪問時,仲講緊希望2022年4月將服務範圍擴展至全港,今年7月Uber Eats搵黎欣宜及許廷鏗拍攝廣告,去到9月又推出咗AGA同Jace嘅新宣傳活動,貼到成個尖沙咀站都係。

對於香港人黎講,打邊爐素來都係不分季節嘅美食,即便係過去疫情期間大家出唔到街,但都可能會買急凍料返屋企食餐好嘅。好似本地網店ChumPlus就曾經於疫情推出急凍牛雜鍋,更大賣超過十萬份。近日佢哋更進駐觀塘巧得 ...
gourmet
【火鍋】疫情期間賣出十萬份 觀塘青藤椒牛雜鍋
21 Jun 2023
近日外國傳媒爆出,以「Salt Bae」之名走紅嘅土耳其籍廚師Nusret Gke,近年身陷多宗與前員工之間嘅官司,當中嘅罪名包括佢「剋扣貼士」、性別歧視、於餐廳內不公對待員工等。令佢原本就唔太好嘅名聲進一步受挫。 ...
gourmet
【美食】剋貼士、性別歧視「Salt Bae」被前員工連環控告
27 Apr 2023