{ SKIP }
文:MenClub Mean娜  圖:互聯網
POSTED ON 31 Jan 2018

成日瞓醒覺都覺得腰酸背痛?除咗因為枕頭、床褥唔啱之外,可能仲關你嘅睡姿事。雖然成日聽人話平瞓好啲,側瞓冇咁好乜乜乜,但人人都有唔同嘅瞓覺姿勢,有啲人一轉咗姿勢就瞓唔著,仲講咩點樣瞓先最好丫,甚至仲有人鍾意趴喺度瞓,真係吹佢唔脹~不如直接教不同睡姿嘅正確姿勢,個個都用得著咁仲實際啦~


聽聞平瞓係最健康嘅瞓覺姿勢,習慣咁瞓嘅巴打可以試下將枕頭墊喺膝下同手臂,一樣可以減輕腰部負擔,而手臂位置亦可以減輕頸同手踭嘅壓力。

雖然趴住瞓的確唔係太好,但如果趴住瞓時可以將枕頭墊喺腰部,減少腰嘅支撐力,相對都會瞓得舒服啲。

如果你鍾意側瞓,可以試下夾個枕頭喺雙腿之間,因為多數人側瞓時,兩隻腳都唔會緊合,所以瞓覺時無形中會有壓力,加個枕頭就會好好多。

影響有如讀少幾年書!你都咪話唔嚴重!
healthandfitness
空氣污染令人變蠢 64歲以上男性影響更甚
29 Aug 2018
千祈唔好真係腦部受損先去接受治療!
healthandfitness
【運動復康】腦創傷絕對唔講得笑!
15 Aug 2018