{ SKIP }
文:MenClub 波特先生  圖:互聯網
POSTED ON 11 May 2022

作為日本知名插畫家,空山基雖然已經75歲,但係亦無阻佢嘅藝術創作繼續擴展全球。而近日佢再次同MIZUNO合作,推出全新兩款 WAVE PROPHECY SORAYAMA 聯乘鞋款。

今次其實已經係空山基第三次同MIZUNO合作,亦都係雙方合作嘅最終章。今次雙方聯乘嘅 WAVE PROPHECYSORAYAMA 除左成為 MIZUNO SPORTSTYLE HK 首對公開發售嘅聯乘鞋款之外,香港亦成為亞洲除日本及韓國之外,唯一發售地點,可見其對香港嘅重視。

全新聯乘鞋款繼續行金屬元素方向,以空山基相當有代表性嘅「未來主義」及「Sexy Robot」融入設計之中,並起用佢地認為「運動員最渴望的顏色」 - 金色,加上透明樹脂建構出半透明嘅白色鞋身,同時鞋底起用技術更獨特嘅設計,令鞋嘅感覺好似懸浮於空中一樣。

隨住Netflix人氣劇集《Stranger Things 4》將於5月27日播出,日前官方就率先公開第一集首8分鐘片段!帶大家回到1979年,主角「Eleven」所在嘅實驗室... iframe width="560" height="315" src="https://www.yout ...
hobby
【影視】《Stranger Things》第四季公開首8分鐘片段!Eleven失控狂殺人?
23 May 2022
近日傳出一個令海內外電視劇迷震驚消息,話說亞視可一不可再巔峰劇作《我和殭屍有個約會》傳出翻拍會分電影版同翻拍電視版,其實重拍翻拍改篇都唔稀奇,奇在呢部1998年播出作品去到2022年居然想原班人馬重新翻拍新電 ...
hobby
【震驚海外】亞視巔峰作《我和殭屍有個約會》傳出原班人馬重新翻拍嚇親人
23 May 2022