{ SKIP }
我發誓以後人望高處,下個男友一定要比上一個更有錢,你也是女人你該明白,出埠坐飛機怎麼可以坐經濟倉?的士這麼危險怎麼可以坐?
如果我同你哋講佢佢當選外國雜誌《Maxim》選出黎嘅「Hot 100」第一名,你應該都唔會有太大反應——除非你睇到佢啲相,咁你身體反應可能大啲。