{ SKIP }
幸好公司尚有班傾得埋、一條心的同事們一齊捱,日子才算易過一點。
俗語有云:「情場失意,賭場得意」有人與愛侶分了手,就過大海賭兩手,以為情場失手,可以在賭場大顯身手,結果卻嚴重損手,被大耳窿綑綁雙手,帶返香港要家人施予援手。所以,失戀後走去賭錢,又或者走進股市買股票 ...
基本生活未出現即時問題,毋須趕著搵工,不著急搵工,有好多事情可做,亦有些事情千萬別做!