{ SKIP }
今時今日,要突圍而出,殺出血路,創意是極為重要。但創意呢家野,好大程度係天生,有些人天生創意澎湃,無時無刻都有新諗頭,贏在起跑線。不過人生乃長途賽,出閘慢都未必一定輸,其實有好多成功人士都唔係天生聰明 ...
人人都想取悅上司,但如果太著跡,不但受到同事杯葛,上司都睇得出你太做作,所以,要無聲無色取悅上司,才能做到擦鞋於無形。
當然唔係踢門入房和上司講數就成事啦,事前必須要做好部署,有本錢才有得傾。
無啦啦天降橫財,思緒定必陷入混亂之中,此時毋須急於買樓俾阿媽、買戒指求婚、買車去威、買股票錢搵錢,先做好以下四件事,待思緒穩定下來,再慢慢思考如何運用這筆橫財。 ...
幸好公司尚有班傾得埋、一條心的同事們一齊捱,日子才算易過一點。
俗語有云:「情場失意,賭場得意」有人與愛侶分了手,就過大海賭兩手,以為情場失手,可以在賭場大顯身手,結果卻嚴重損手,被大耳窿綑綁雙手,帶返香港要家人施予援手。所以,失戀後走去賭錢,又或者走進股市買股票 ...