{ SKIP }
創業好似令人滿是憧憬,做未必成功,唔試就一定失敗!只不過,當打算辭掉工作落實創業大計前,也要明白一些道理。
上個月,天文台錄得有記錄以來最炎熱的五月,五月已經熱到一個點,你說七、八月點算好呢?在香港這個石屎森林,叫大家唔開冷氣是不設實際的做法,但開冷氣的電費又確實貴到另一個點。幸好,其實都有方法慳住錢嘆冷氣 ...
交朋友,講緣份,不知何解總是與一些人特別投緣,一見如故,好快成為好友。只不過,好朋友唔代表是益友,可能慢慢地會發覺到他有些特質、性格或習慣,會對自己有害,此類損友,愈早斷絕來往越好。 ... ... ...
近來市況載浮載沉,有時升下有時又跌下,跌完又升,升完又跌,不知不覺已悶了三個月,這種區間上落得愈耐,下次出方向時就會愈強勁!
正所謂男大當婚,女大當嫁,尤其是女性,到了三十咁上下,都要認真思考一下結婚這個問題