{ SKIP }
文:傑克  圖:互聯網
POSTED ON 01 Sep 2017
曾自問,已經安守本份將每件工作做得妥妥當當;曾自問,永冇托同事手踭,和同事相處融洽;但為何升職加薪永遠不是我?或者再自問,有沒有在公司做過以下的事:


害怕新挑戰
安守本份,做好自己工作,是一個員工最基本的要求,當上司見到你工作達標,可能會指派你做一些未曾做過、難度較高的工作,但如果你怕做不來做得不好而推掉,就證明了自己的能力只能勝任目前的工作,升職繼而加薪,當然唔使旨意啦!


永不托手踭
在公司做好人,同事任何請求都一一答允,以為藉此與同事打好關係,卻不顧自己能力,結果應承了請求卻做不到,又或者只顧幫同事而忽略了自己的工作,只會兩頭唔到岸,得失同事又令上司失望。處理私人事
無錯,打工不是賣身,返朝九晚六,不一定要每分每秒都在做公司事務,有時處理一下私人事,實在無可厚非。不過做還做,都要顧及一下時間,一不可過長,二要醒目點,當知道上司在公司,最好不要做,等上司外出工作才處理,減少不必要的麻煩。


睇FB、IG
鬼唔知工作苦悶,有時想睇睇FB最熱問話題、睇睇IG美女星新最新性感照,藉此解悶兼提神,但與自我安慰一樣,過多會傷身,睇得太多其實會令人集中力下降,不慎比其他同事甚至上司看到你在瀏覽社交網站,會覺得你無心工作呢。講是又講非
有辦公室就有是非,有是非就會有人講,但其實一個喜歡講是講非的員工,都幾乞人憎的。正所謂來說是非者,便是是非人,被他人聽到你在講是非,會令人覺得你是個不顧人感受、無風起浪的人,工作能力高又如何,格衰難搞嘛。

在香港工作,除了講能力,就係講關係,要建立關係與脈絡,唯有擴闊生活圈子,多參加朋友的朋友聚會,才能廣結天下,話唔定當中會遇上貴人。只不過,貴人未必多,閒人可能遇到好多個 ...
powerandmoney
點樣收人把口又唔會尷尬?
18 Jan 2018
有些人總是仕途坎坷,去到每一間公司都遇到乞人憎上司,返工慘尤如落地獄。所以,如果你有幸遇上好上司,請好好珍惜,別破壞彼此關係啊!
powerandmoney
好上司的特質
15 Jan 2018