{ SKIP }
文:傑克  圖:互聯網
POSTED ON 01 Sep 2017
曾自問,已經安守本份將每件工作做得妥妥當當;曾自問,永冇托同事手踭,和同事相處融洽;但為何升職加薪永遠不是我?或者再自問,有沒有在公司做過以下的事:


害怕新挑戰
安守本份,做好自己工作,是一個員工最基本的要求,當上司見到你工作達標,可能會指派你做一些未曾做過、難度較高的工作,但如果你怕做不來做得不好而推掉,就證明了自己的能力只能勝任目前的工作,升職繼而加薪,當然唔使旨意啦!


永不托手踭
在公司做好人,同事任何請求都一一答允,以為藉此與同事打好關係,卻不顧自己能力,結果應承了請求卻做不到,又或者只顧幫同事而忽略了自己的工作,只會兩頭唔到岸,得失同事又令上司失望。處理私人事
無錯,打工不是賣身,返朝九晚六,不一定要每分每秒都在做公司事務,有時處理一下私人事,實在無可厚非。不過做還做,都要顧及一下時間,一不可過長,二要醒目點,當知道上司在公司,最好不要做,等上司外出工作才處理,減少不必要的麻煩。


睇FB、IG
鬼唔知工作苦悶,有時想睇睇FB最熱問話題、睇睇IG美女星新最新性感照,藉此解悶兼提神,但與自我安慰一樣,過多會傷身,睇得太多其實會令人集中力下降,不慎比其他同事甚至上司看到你在瀏覽社交網站,會覺得你無心工作呢。講是又講非
有辦公室就有是非,有是非就會有人講,但其實一個喜歡講是講非的員工,都幾乞人憎的。正所謂來說是非者,便是是非人,被他人聽到你在講是非,會令人覺得你是個不顧人感受、無風起浪的人,工作能力高又如何,格衰難搞嘛。

有沒有計算過,人的一生花在睡眠的時間有幾多?工作又佔幾多?開心的日子多還是傷心的時候多?外國有研究顯示,假設一個人有80歲壽命,即大約29000日,我們花在睡眠、工作、購物、上咸網等等的時間,原來都唔少! .. ...
powerandmoney
【多過女人四倍】男人一生有9小時高潮時間!
23 Mar 2018
香港地物價有升無跌,莫講話買樓,想話食個快餐,都由二三十年前的十幾廿蚊,變成今日的五六十蚊,但人工升幅卻遠比物價升幅小!面對困境,節流幫極有限,最佳做法仍是想方法開源,正職以外開拓多一條收入渠道! ...
powerandmoney
如何開啟副業之門?
22 Mar 2018