{ SKIP }
文:傑克  
POSTED ON 20 Sep 2017
相信十個打工仔,十一個都唔想返工,幸好公司尚有班傾得埋、一條心的同事們一齊捱,日子才算易過一點。要和同事、上司愉快相處,保持良好關係,緊記別做乞人憎的行為!詐騙
詐騙可算是眾大惡極的職場行為,嚴重如商業詐騙、出賣公司機密,或小事如欺騙同事金錢、感情等,一旦被發現,輕則被杯葛、炒魷,重則監都有得坐呀!


不守諾言
這算是低層次版的詐騙,嚴重情度或未至於坐監,但一樣會造成無可挽回的後果。應承了上司做好的事沒做好,答允同事的事沒有做,你叫上司以後怎放心交工作給你?


卸膊
負責任是身為員工最基本的專業操守,如果凡事卸得就卸,有野做卸給同事,做錯事卸走扮無知,彷彿公司大小事與自己無關(除了功勞),實在討人厭!


欺凌
欺凌或者未至於言語辱罵或暴力對待,但佔同事便宜、單單打打,其實也是欺凌一種,同樣乞人憎。

發脾氣
無論是受了上司的氣,或是因私事動怒,也不要胡亂發同事脾氣,對方或許會容忍,體諒你心情差,但關係難免出現裂縫。


講是講非
將別人的事情拿來和其他人分享及揶揄,被你講的同事或聽你分享的同事,日後有甚麼事情,也不想再與你分享,以免成為他人的取笑對象。黑面
有些同事患有晨早黑面症,撞口撞面都不打招呼,又或者怒目而視,你拒人於千里,人家日後也不願和你拉近距離。


壞習慣
大聲說話、開會例遲、放工不關電腦、亂拋垃圾等,看似小小的壞習慣,累積起來就會犯眾憎。


過份熱情
熱情本應是好事,代表肯伸出友誼之手,是建立關係的第一步,但過份熱情卻會令對方卻步,每事問,每事幫,無時無刻都搭晒膞頭扮友好,其實大家不過是同事,請保同事應有距離。


扮大佬
食飯又要話事,傾計又有你講冇人講,或者凡事都話人家錯,好難再一起食飯吹水了。

拍拖好,三五知己相聚好,或者一家大細活動也好,入戲院睇戲都係一個唔錯的選擇。但隨著戲飛價格不斷調升,現在睇套戲也動輒成舊水,難怪好多人已放棄入戲院睇戲,寧願在收費電視或網上租看,但戲院給觀眾的大銀幕享 ...
powerandmoney
睇戲慳錢招數
13 Dec 2017
下定了決心請辭之後,也別太過得意忘形,因為一個差的辭職過程,可能對日後的工作帶來壞影響,所以,辭職時要特別注意以下事項:
powerandmoney
【好來好去】辭職要注意的事
11 Dec 2017