{ SKIP }
文:傑克  圖:互聯網
POSTED ON 21 Nov 2017
雖然阿媽係女人,但大家是否常常忽略阿媽而不自覺?成功之道大家一定唔會陌生,但每日營營役役地生活,逐漸遠離成功的道路也不察覺,希望以下阿媽係女人的成功人士共通點,能夠再次燃起閣下勇敢追求成功的火焰!
比努力更努力
努力不保證成功,但成功必須要努力!古今中外、各行各業的成功人士,成功的第一秘訣就是努力、勤力,劉德華紅足半世紀唔係靠靚仔,勤力才是其成功之道,如果沒有決心長期努力作戰,寧願朝九晚五放工回家煲劇,那就繼續做生生活輕鬆的平凡人,可別怨自己成功不來。
了解自己的強與弱
成功人士絕非超人,不是什麼都懂什麼都曉,他們強在太熟識自己,知道自己強在哪裏,然後全力在這方向發展,並清楚知道自己的弱點,找適當的合作伙伴補強,相輔相成,發揮最強協同效應。
建立強大網絡
正如前一點所述,每個人都有強與弱,成功人士深知一個人的力量有限,要成功就要集結不同的強者來扶助自己,建立龐大的人際網絡,並將自己置身於網絡的中軸,獲得最大利益的同時,也難以被擊倒。
從錯誤中吸收經驗
沒有成功人士是一步到位的,他們必定經過萬千嘗試與失敗,從中吸取教訓,累積經驗,一步一步踏上成功之路。不肯嘗試、害怕失敗、拒絕認錯,將會阻礙你累積成功心得,切記!
鬥志頑強屢敗屢戰
失敗的滋味的確是痛苦難受,搞不好就此意志消沉,認為自己沒法成材,就放放棄走向成功。成功人士都有超強意志,即使目前頭頭碰著黑,也會沉著應戰,只要捱得過所有難關,就會走向成功。
求知若飢  虛心若愚
Steve Jobs的名句,告訴大家要成功必要對每件事物充滿好奇,並懷著謙卑心向別人請教,這樣才能增進知識,改進自己,邁向成功。
生老病死乃是人生必經階段。只有老是我們可以控制!
powerandmoney
預防衰老有方法
18 Jul 2018
其實女人喜歡男人,來來去去都係鍾意男人果幾樣野,只要你有當中一兩樣,就無往而不利啦!
powerandmoney
男人最值錢之處
16 Jul 2018