{ SKIP }
文:傑克  圖:互聯網
POSTED ON 26 Feb 2018
如果有得揀,你想做好人還是壞人?除非你是天生殺人狂,否則有好人做,邊個想做衰人?可惜的是,身處這個危機四伏的社會裏,處處都有魔鬼引誘我們,如果不想滅絕人性,想保持走正路,就要小心魔鬼的細節。
名利沖昏
好人變壞人,最常見又最容易中招的,一定是金錢與名利的誘惑。人人都想名成利就,這是讓我們進步的原動力,但如果渴望成功的欲望過了火位,甚至凌駕道德觀與價值觀,就會為了追求成功而不擇手段了。
   
報仇心切
如果一個好人不斷受到不公平對待,被迫害、被剥削,當他的底線不斷被挑戰,去到忍無可忍的地步,就有機會走上復仇之絕路,以其人之道,還治其人之身,但為了報仇而挺而走險,做出害人害己的事,又何苦呢。
  
大圍氣氛
有時候,一個人的道德標準會因為社會的氛圍而受影響,例如六七十年代的香港,貪污風氣非常盛行,人人都貪,就會覺得貪污是正常行為,並非什麼壞事。所以,如果身邊朋友或同事都在做一些越界的行為,好人都會漸漸被薰陶,覺得這樣做也無不妥。
  
常被忽視
一個人如果在社會上經常不被重視,被人睇少、看不起,久而久之,就希望拿回應有尊嚴,如果循正途沒法達到目的,就唯有走上歪路了。
不合理規管
法律、規則可以防止一個人去做壞事,但如果規條過於苛刻,就會令人群起反抗,做出壞事來。以此比喻在一間公司,如果規管過於嚴格,員工想話拎支筆都要入紙申請等幾日,就會迫使員工違抗規則,選擇偷偷拿取,犯上偷竊罪。
  
錯誤形象
有些大賊、壞人因為壞事做盡,而被坊間、傳媒冠以一些很具威勢的名號,例如金融大鱷、驚天大賊王等,就會令到有些人覺得他們很有型,想學習他們一樣,成為別人眼中的名人,不能留芳百世,也希望遺臭萬年。
  
創業好似令人滿是憧憬,做未必成功,唔試就一定失敗!只不過,當打算辭掉工作落實創業大計前,也要明白一些道理。
powerandmoney
決定創業前須明白的事
21 Jun 2018
上個月,天文台錄得有記錄以來最炎熱的五月,五月已經熱到一個點,你說七、八月點算好呢?在香港這個石屎森林,叫大家唔開冷氣是不設實際的做法,但開冷氣的電費又確實貴到另一個點。幸好,其實都有方法慳住錢嘆冷氣 ...
powerandmoney
【又環保】慳錢嘆冷氣有方法
15 Jun 2018