{ SKIP }
文:傑克  
POSTED ON 24 Aug 2018

出來做事,不外乎是在大公司工作,或者在新公司、start up效力。大公司工作,一般有薪高糧準的好處,所以大部份打工仔如果有得揀的話,都較為喜愛在大公司工作。之但係,在新公司工作,一樣有大公司不能給予的好處,只要你善加利用,人生前途可能更佳!

加速成長

大公司分工清晰,有規有矩,有例可循。但新公司發展尚未成形,甚至乎發展路向都未清晰,隨時要因應時勢而改變,在新公司工作時就要隨機應變,接受突如其來的挑戰,從中磨練到應變能力。而且新公司未必仔細分工,員工可藉此機會涉獵更多不同範疇,有助自我增值,學到更多更快,在新公司工作幾年,遇到的挑戰、難題與人事也較多,成長也較快。

實踐創意

稱得上大公司,都是業務已經上晒軌道,有穩定盈利模式的公司,公司多數只要求員工從舊有成功路向繼續做,或者從固有模式中嘗試少少新改變而已。但新公司則無定向發展,只要自問有想法有創意,想到好橋都可以與同事或上司互相交流,而且實行機會也較大。

升職更快

大公司美其名有很完善的升職階梯,但中上層一般都已經被老臣子霸晒位,難怪年青人常埋怨上流機會少。新公司最大好處是傾向知人善任,有能者居之,誰人幫到公司賺到錢,誰就升到高賺得多,三五年升做CEO也不是夢。

成功感大

大公司分工仔細,每個員工也是一粒小螺絲,只要做好本份就足夠,工作成功感欠奉。但細公司要求員工一腳踢,例如在傳統媒體擔任記者,只需做好採訪及撰文,自會有攝影師、編輯、校對、設計師負責其他工作,但如果在網媒工作,記者隨時要做埋攝影編輯校對與設計,雖然工作多了,但出來那件製成品則是自己心血,滿足感也較大。

此情未語淚先溶,自今別去,目斷飛「熊」。如果對上3年沒有簽下巨額合約,NBA球員或許已經錯過了登上富豪列車的黃金機會,因趨勢顯示球市逐漸走進送牛迎熊的階段。 悲劇人物 控球後衛Isaiah Thomas大約年半 ...
powerandmoney
【牛已轉熊】 從NBA自由市場看股市
25 Sep 2018
世界難撈,人浮於事,今時今日出來打工,唔容易找到一份真係好有興趣好想做的工作,有時候只要搵到份工,已經好好。但即是新工並非dream job,作為受薪員工,做好份工也是基本要求,但要點先可以做好一份唔係自己心 ...
powerandmoney
返新工的正確想法
24 Sep 2018