{ SKIP }
文:MenClub Frey Lai  
POSTED ON 20 Dec 2016

由於美國大選時有唔少假新聞喺facebook出現,更指假新聞影響選情,所以facebook近期都加強管制假新聞。雖然facebook已經做緊嘢,但德國政府就等唔切,事關出年就係德國大選,該國政府擔心選舉會被外國製造嘅假新聞影響,所以就決定推出應對方案。

德國政府法律部門表示︰「如果facebook同其他社交媒體唔移除假新聞同惡意言論,將會受到50萬歐元罰款。」雖然係有提到其他社交媒體都要罰,但社會民主黨議會主席Thomas Oppermann同《明鏡周刊》解釋只針對facebook。假如facebook被證實有假新聞而且24小時內冇處理,除咗會被罰50萬歐元之外,仲會被要求賠償受影響人士或團體嘅損失。


要數Leica相機受歡迎的原因,除咗成像果陣「奶味」,佢有型有格嘅復古外型設計相信亦係主因之一。不過真真正正嘅古董Leica相機,你又見過未?喺今年度嘅WestLicht相機拍賣展,就有1923年出廠嘅Leica 0系列相機拍賣, ...
tech
【極珍貴】1923年出廠Leica元祖機你見過未?
20 Feb 2018
早排iPhone爆出限速事件後,人人趕住拎部機去換電,亦引申出另一個問題——iPhone冇得自己換電喎。美國華盛頓州就直頭計畫立法,禁止電子產品「難以或無法換電」,似乎有意衝住iPhone而來。 ... ... ... ...
tech
【方便維修?】美國擬禁電子產品冇得換電
16 Feb 2018