{ SKIP }
文:MenClub Frey Lai  
POSTED ON 20 Dec 2016

由於美國大選時有唔少假新聞喺facebook出現,更指假新聞影響選情,所以facebook近期都加強管制假新聞。雖然facebook已經做緊嘢,但德國政府就等唔切,事關出年就係德國大選,該國政府擔心選舉會被外國製造嘅假新聞影響,所以就決定推出應對方案。

德國政府法律部門表示︰「如果facebook同其他社交媒體唔移除假新聞同惡意言論,將會受到50萬歐元罰款。」雖然係有提到其他社交媒體都要罰,但社會民主黨議會主席Thomas Oppermann同《明鏡周刊》解釋只針對facebook。假如facebook被證實有假新聞而且24小時內冇處理,除咗會被罰50萬歐元之外,仲會被要求賠償受影響人士或團體嘅損失。


Apple官方YouTube頻道最近出咗「How to Shoot on iPhone 7」系列教大家影相,由構圖概念到光源運用都有教,拍片同影相都啱用,大家不妨睇下,話唔定可以改進你嘅拍攝技巧啊!Apple官方YouTube頻道最近出咗「How to S ...
tech
秘技傳授 Apple出招教影靚相
22 May 2017
無論係老婆定女友,甚至係老母,行入超市就好似入咗迷宮咁,硬係要兜來兜去,左搵右揀先安落,從來都唔會直接買完嘢就走人。今次Google I/O大會就發表「VPS」可以話係偉大發明,能夠顯示商品喺貨架嘅位置,仲帶埋你 ...
tech
物品定位系統 Google I/O 秘密武器
19 May 2017