{ SKIP }
文:MenClub Frey Lai  
POSTED ON 20 Dec 2016

由於美國大選時有唔少假新聞喺facebook出現,更指假新聞影響選情,所以facebook近期都加強管制假新聞。雖然facebook已經做緊嘢,但德國政府就等唔切,事關出年就係德國大選,該國政府擔心選舉會被外國製造嘅假新聞影響,所以就決定推出應對方案。

德國政府法律部門表示︰「如果facebook同其他社交媒體唔移除假新聞同惡意言論,將會受到50萬歐元罰款。」雖然係有提到其他社交媒體都要罰,但社會民主黨議會主席Thomas Oppermann同《明鏡周刊》解釋只針對facebook。假如facebook被證實有假新聞而且24小時內冇處理,除咗會被罰50萬歐元之外,仲會被要求賠償受影響人士或團體嘅損失。


近年智能家居產品愈出愈多,就連IKEA開始進軍智能家居市場,推出支援手勢操作嘅照明系統Tradfri。Tradfri係一個無線控制中心,連接至互聯網之後就可以架構本地網絡,方便連接至家中嘅智能燈。現時Tradfri喺瑞典已經 ...
tech
手勢轉光暗 IKEA Tradfri出智能燈系統
29 Mar 2017
數碼相機市場萎縮速度比預期快,而啱啱先出完GF9嘅Panasonic,最近就傳出將會解散相機部門嘅消息。若然屬實,M4/3陣營就會得返Olympus孤軍作戰,咁睇恐怕都捱唔得耐。Panasonic自從離子電視業務損手狂蝕1兆5千億日圓 ...
tech
Panasonic相機部門面臨解散
29 Mar 2017