{ SKIP }
文:MenClub 魏文青  
POSTED ON 10 Aug 2017
網絡上久唔久就會出現一啲奇奇怪怪嘅所謂「挑戰」,例如之前就有「A4腰」,即係女仔嘅腰要細過一張A4紙先算係瘦,又有「反手摸肚臍」,反正就吸引到好多女網民影相挑戰。而近日中國微博又興起一個新挑戰,叫做「桃心胸」!!玩法係咩我唔直接答你,我用圖答你!


冇錯,所謂桃心胸就即係以雙手將胸前嘅肉擠出一個心形,據講係要有返咁上下身材先會擠到出黎,加上只係用上半部份嘅手指遮住「一點」,都可謂極限挑戰。可能因為太性感,所以就冇之前嘅挑戰咁盛行,但經過一番報導,再加上台灣Facebook粉絲專頁「加藤軍美女風雲」嘅號召,喺台灣都有唔少女仔挑戰益大家!


圖片:加藤軍美女風雲
既然中台兩地嘅女仔都已經出咗招,咁我哋香港又點可以袖手旁觀呀?大家一於將身邊好身材嘅女仔都Tag哂入黎,叫佢哋參加埋一份為港增光!
所以如果大家只係對Jennifer嘅身體有興趣,自行Google應該會搵到更多材料。但如果你想欣賞Jennifer嘅演技,咁就要留意下今件3月美國上映嘅《Red Sparrow》啦。 ... ...
girls
J.Law的五十道陰影? 《Red Sparrow》性感新預告!
17 Jan 2018
順手重溫下當年嘅藤井Lena嘅靚相!
girls
竟然係花倫同學?汪東城戀上藤井Lena
17 Jan 2018