{ SKIP }
文:MenClub 波特先生  圖:互聯網
POSTED ON 05 Dec 2017

相信唔少有睇開或打開羽毛球比賽嘅朋友都知道,現行大部份嘅羽毛球比賽都係行緊每局21分制,局數則係三盤兩勝制。而最新嘅消息指,世界羽毛球聯會有意推行每局11分制,局數則變成五盤三勝制,呢個轉變就同乒乓球當年一樣。

對於呢個有可能嘅改變,當然就有人歡喜有人愁啦,因為五盤三勝嘅11分制賽事,比賽速度將會大大加快,要求選手入局嘅速度亦都大大提升,所以對於部份高手黎講,如果你開頭未能好快入局,隨時就會被實力比自己低嘅選手打敗,實事嘅偶然性將大大增加。另外,選手喺局與局之間就會增加左休息時間,對於老將黎講係一個明顯嘅好處。
除左呢啲對於選手嘅要求唔同左,五盤三勝制將令賽事嘅局與局之間增加左大會推出廣告嘅機會,呢一點將可以令賽事收入增加,從而選手嘅獎金亦都好大機會因此而增加。值得一提嘅係,當年乒乓球有11分制呢個轉變,除左因為其他國家想克制中國隊之外,廣告收入亦都係重要考慮嘅一環。
對於11分制嘅睇法,馬來西亞名將35歲嘅李宗偉就非常歡迎,佢認為五盤三勝制將令佢局與局之間獲得更多休息時間,對佢呢種老將黎講無疑可以節省體能,更甚嘅係可以延長佢嘅職業生涯。
不過,事實又係咪真係好似李宗偉咁諗呢?因為當比賽係11分制嘅時候,每1球相對黎講就會重要得多,比賽嘅激烈程度就會因此而增加,球手嘅體能消耗就會同時加快,對於老將黎講體能嘅要求事實上可能係提升左。另外,老將因為體能上無可能同年輕選手對比,佢地有嘅係爐火純青嘅技術,所以21分制有利佢地全局逐步控制比賽,而11分制對手可以每一球都大板大板咁殺落黎,對於老將黎講未進入控制局面可能已經輸左個一局。
唔知你又認為羽毛球比賽應唔應該推行11分制呢?
聖誕節仲有唔夠十日就到,大家應該都已經收到唔同朋友圈嘅「聖誕交換禮物玩法及條件」,亦即係代表大家要又逼又煩地出街去搵啲唔太貴,但又唔太「行」嘅聖誕禮物返黎。如果你未諗到買咩,我以下就有個好介紹! ...
hobby
聖誕送禮自用必備 「港產映画」金色節日版登場!
16 Dec 2017
繼兩年前自製咗個識擰識轉識着燈嘅「雷神」形藍芽喇叭之後,香港《高智能方程式》Fans Philip終於又有新作啦,就係OVA《SIN》篇中由加賀駕駛嘅凰呀上嘅「Ogre System」! ...
hobby
最後的加速 港人自製凰呀「Ogre System」
15 Dec 2017