{ SKIP }
文:MenClub 魏文青  
POSTED ON 29 Dec 2016
時間過得真係快,咁又黎到年尾,人生又過多一年。正如柴九話齋,「人生有幾多個十年!?」如果講緊嘅係五十年,我相信大部份人人生都係得一個咁大把,而永井豪老師就將人生嘅五十年都貢獻咗畀漫畫。2017年佢就迎黎出道五十週年,循例上都要搞返啲嘢黎紀念,咁五十週年又係金禧喎,就不如出啲「金」嘅啦!但金又好似「娘」喎,咁我哋就出「白金」啦!


以上劇情當然純粹老作,但事實上為咗慶祝出道50週年同《鐵甲萬能俠》45週年,永井豪老師嘅Dynamic Productions就真係會同日本工藝廠「KOUGEI」合作,推出全球唯一一隻用鉑(Pt900)——注意,係純鉑——製作嘅鐵金剛。高12cm,重850g,造形方面係使出鐵甲飛拳嘅準備動作。由於比較多連接位,所以工職人們用咗幾個月先整到一隻出黎。隨鐵金剛附送又硬又防潮嘅桐木展示盒,總之就係好高級啦!


一見到又「白金」又「高級」呢啲字,你都知道個價錢唔會平,而呢隻白金鐵甲剛嘅售價係…1400萬Yen(未連稅),就算依家日圓低水,都要接近93萬港紙!相信大家有錢都唔會買!放心,佢哋好有心,仲整咗50隻一樣造形,但係細隻啲(得5cm高)嘅白金鐵金剛出黎。


細隻版只需201.7萬Yen,即係13萬港紙到咋嘛!抵買啦!大細都係2017年1月1日喺西武池袋嘅KOUKEI店開始發售!
KOUKEI
//上星期講阿倫史密夫反應史無前例咁熱烈,睇嚟MenClub朋友都幾念舊,既然係咁,今次就不如再講多個失意天才,佢就係前巴西兼國際米蘭前鋒阿祖安奴// ...
hobby
李羅渣 - 國王的墮落
16 Jan 2017
扭蛋黎講,大家都諗住會扭出一隻「膠蛋」,然後你要打開隻蛋先會拎到你真正想扭嘅嘢。但你有冇諗過直接扭咗個頭出黎呢?Bandai黎緊就會推出可能係史上最精密、最破格嘅扭蛋…唔係!嚴格上係三個頭! ...
hobby
是蛋也是頭 日本渣古頭扭蛋
16 Jan 2017