{ SKIP }
文:MenClub 路兒  圖:互聯網
POSTED ON 14 Nov 2017

兩大晶片巨頭收購案成為近期IT界焦點,這邊廂Qualcomm於美國時間13日正式宣布,拒絕Broadcom開出的1,300億美元收購建議;那邊廂Broadcom隨即發出聲明,表明不會動搖收購決心,堅持繼續原價收購。

Qualcomm昨晚正式發表聲明,否決Broadcom116日提出的收購建議,指收購「顯然低估Qualcomm於流動技術業界的領導地位及未來發展」,又對公司未來於流動、IoT5G等技術範疇的發展充滿信心,認為可為股東帶來額外利益。

Embed from Getty Images

Broadcom亦隨即發表聲明,指會堅持致力收購Qualcomm,開價維持每股70美元,包括60美元現金及10美元股票。行政總裁陳福英Hock Tan)表示,不少客戶對收購建議均有正面反應,Qualcomm股東亦關注收購,不少人希望董事局會與Broadcom會面商討方案,認為收購建議仍然具吸引力及增值能力。

早前有市場分析估計,Broadcom或會提高收購價至每股8090美元。陳福英亦曾向分析師及投資者提到,有能力協助Qualcomm削減30億美元開支,提升營運收益約30%

來源:Qualcomm, Broadcom, Fortune

根據《CNBC》報導指,Tesla創辦人Elon Musk先後向全體員工發出咗兩封信,一封係指出Tesla位於美國加州工廠火災事件,另一封信就話公司「內鬼」,並令到公司有「嚴重破壞」。 第一封信講述嘅加州工廠火災, ...
tech
【火燒後欄】Tesla加洲工廠再失火 Elon Musk指有內鬼 ​
19 Jun 2018
美國唔只要做世界警察,仲要做埋宇宙警察!美國總統特朗普下令五角大樓成立一隊「太空部隊」(Space Force),並成為美軍嘅第六軍種。佢又指出,美國將永遠保持太空領域嘅領先地位,而且唔想俾中俄等國家超前美國一直 ...
tech
【宇宙警察】特朗普要求組建太空部隊
19 Jun 2018